Solen
Solen i H-alpha - 2011.03.22. Lunt LS60T H? 60 mm & Nikon D300, 1/250 sek. Udsnit af enkeltoptagelse modificeret med MaxIm DL5. Protuberansen strakte sig ca. 65.000 km over solens overflade. © Ole Schou 2011.
Solen i H-alpha - 2011.03.28 Lunt LS60T H? 60 mm & Nikon D300, 1/250 sek. Enkeltoptagelse modificeret med MaxIm DL5. Der ses protuberanser flere steder langs randen af solen. © Ole Schou 2011.
Solen i H-alpha - 2011.03.28 Lunt LS60T H? 60 mm & Nikon D300, 1/250 sek. Udsnit af enkeltoptagelse modificeret med MaxIm DL5. Protuberansen var kun synlig kort tid. © Ole Schou 2011.
Den 19 april 2010 så jeg den største protuberans, jeg har set, mens jeg har haft foreningens solteleskop til låns. Til sammenligning er Jorden størrelse vist med den lille blå plet.
To timer efter at jeg havde taget billedet, så protuberansen sådan ud: Billede på www.spaceweather.com, men da var solen for længst gået ned i Danmark.
© 2010 Tom Axelsen
Protuberans d 7 april 2010:
Den 7. april 2010 var der en fin protuberans synlig med foreningens Halpha-solteleskop. Protuberansen ændres sig tydeligt over 2,5 timer, som vist i denne billedkollage, hvor der er ca. ½ time mellem billederne. Jordens størrelse er vist på det første billede, som en lille blå plet.
Protuberanser er glødende gasser som fastholdes af solens magnetfelter. En gang i mellem sker der eksplosioner på overfladen af solen, hvor gasserne i protuberansen bliver slynget ud i solsystemet. Nogle gange rammer gasserne Jorden og giver da nordlys.
2010 © Tom Axelsen
Mandag den 15.03.2010 - dagen efter at jeg havde hentet vort nye CORONADO PST SOLTELESKOP, blev det næsten skyklart, med en pragtfuld forårssol i syd ved middagstid, og dermed en oplagt chance til at få prøvet vort nye soltelsskop.

Vedlagte foto viser et udsnit af solen hvor en enorm photoporans var under udvikling. Billedet er optaget i H-Alfa lys, hvorfor den fremherskende farve er rød.
Bjørn Andersen
Solen © Magnus Edinger
Data: 1250mm f:10 1/1500 sek. film Kodak E200 fremkaldt til 400 ISO. Filter ND#5.
Solpletgruppen AR-0410 & AR-0417 © Magnus Edinger
Data: 1250 f:10, 10 billeder stakket og redigeret i Registax
Solpletgruppen AR-0375 © Magnus Edinger
Data: 1250 f:10, 10 billeder stakket og redigeret i Registax
Solpletgruppen AR-0380 © Magnus Edinger
Data: 1250 f:10, 10 billeder stakket og redigeret i Registax
Solpletgruppen AR-0365 © Magnus Edinger
Data: 1250 f:10, 10 billeder stakket og redigeret i Registax