Brug af materiale fra www.affs.dk

Alt materialet på www.affs.dk er beskyttet af copyright i henhold til dansk lovgivning.

Alt materiale med forfatter eller fotograf angivet, tilhører den pågældende person og er venligst udlånt af denne til AFFS. Materialet må ikke anvendes uden den pågældende persons godkendelse og accept. AFFS kan formidle en kontakt.

Alt materiale uden forfatter eller fotograf angivet, tilhører AFFS. Dette materiale må, med kildeangivelse, anvendes i undervisningssammenhæng.

Intet af materialet på www.affs.dk må anvendes i kommercielt øjemed uden pågældende forfatters, fotografs eller AFFS’s skriftlige godkendelse og accept